Khách hàng Hesco 1 In

Khách hàng hesco 1Khách hàng đối tác của Hesco, với hơn 15 năm hợp tác gắn bó đã giúp cho Hesco và vimaxemco có nhưng bước phát triển vững chắc. Từ khi còn là một xưởng sản xuất nhỏ, đến nay vimaxemco đã vươn lên là một công ty với vị thế lớn trên thị trường trong nước