ISO - Danh hiệu và giải thưởng In
  • Công ty Cổ Phần thiết bị Thủy Lợi :  áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001 - 2008 về các lĩnh vực: Chế tạo, lắp đặt, kết cấu thép, thiết bị nâng hạ và đường ống chuyên ngành thuỷ điện, thuỷ lợi, nông nghiệp
  • Công ty Cổ phần thiết bi Thủy Lợi đạt được những danh hiệu và giải thưởng sau:

- Huân chương lao động hạng 3 năm 2005

- Huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam năm 1995 công trình thuỷ lợi cống Lộc Động huyện Hậu Lộc – Thanh Hoá.

- Bằng chứng nhận công trình – sản phẩm chất lượng cao năm 2000 : Cống Cổ tiểu 3 huyện Kiến Thụy – Hải Phòng

- Bằng khen hàng chất lượng cao hội chợ triển lãm quốc tế nông nghiệp năm 2000

- Bằng khen đã có nhiều thành tích trong thực hiện dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu Tỉnh Ninh Thuận năm 2005

- Huy Chương Vàng “Máy Bơm hướng trục đứng HTD3670 – 4,2TL”

- Huy Chương Bạc “Máy bơm hướng trục đứng HTD 1200-3TL”

- Huy chương vàng “Máy bơm hỗn lưu HL 700-7TL

- Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc: đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xấy dựng công trình Hồ chứa nước IAM’LATin cũ hơn: